Totem 2013

Начало

За нас

TOTEM 2013 е софтуерна компания, работеща на българския и чуждестранен пазар. Ние обхващаме целия цикъл на софтуерното производство - от анализ на нуждите до поддръжка на готови (вкл. чужди) системи.

Как го правим

Всеки клиент е уникален, със специфични нужди и изисквания. Ние адаптираме нашата работа към клиента - максимално гъвкаво, максимално ефективно.

За всяка задача ние ангажираме хора с нужния опит. И този използваме за да създадем продукт или услуга най-близка до очакваното.

Отделяме нужното внимание на планирането и комуникацията. В крайна сметка клиента е част от екипа и най-точния индикатор на успеха.

Нашите предимства

Ние имаме хора с голям опит в различни сектори на софтуерната индустрия. Умеем да подбираме подходящ екип за всяка задача - с добър баланс между разходи и ефективност.