Insert Logo Here

Услуги

Разработка на софтуер

ТОТЕМ 2013 изработва:

  • Приложения за MS Windows - .NET, Delphi
  • Презентационни и корпоративни уеб сайтове и приложения - .NET, Java, PHP
  • Приложения за мобилни устройства - Windows Mobile, Android, iPhone
  • Използваме RDBMS и NoSQL бази данни - MSSQL, Oracle, Firebird, Cassandra, MongoDB
  • Интегрираме нови и съществуващи приложения и системи

Поддръжка

ТОТЕМ 2013 осигурява поддръжка на свои и 3th party системи и сървъри. максимално удобно за клиента с индивидуална отчетност и контрол.

Анализи, SEO & инсталации

TOTEM 2013 изготвя анализи и обосновки за изграждане и/или преработка на съществуващи софтуерни решения.

Предлагаме SEO за вашия нов или съществуващ сайт.

Инсталираме и конфигурираме сървъри, операционни системи и необходими за работата на клиента компоненти и софтуер.